El Àgora se cerró. Aquí un archivo de lo que fue Tuesday January 23, 2018.

Inici d’ocax.1.3.ova amb Virtualbox i apareix aquest avís

solerpala

"No s'ha pogut iniciar la màquina ocax1.3 perquè no s'han trobat les interfícies de xarxa físiques:
wlan0 (adapter 1)
Podeu canviar els paràmetres de xarxa de la màquina o aturar-la."
Algú em pot explicar què haig de fer?
Moltes gràcies.

chris

Bon dia @solerpala

Mira aixo

Salut!