El Àgora se cerró. Aquí un archivo de lo que fue Tuesday January 23, 2018.

Fundacions i Patronats

arenysdemar

Hola, a Arenys estem fent auditoria del Patrimoni Municipal (ja tenim 42 propietats localitzades), algun dels edificis estan gestionats per Fundacions/Patronats.
Hem demanat informació a l'ajuntament perquè no està reflexat al pressupostos...
Algun municipi ho ha demanat? sabeu com podem obtenir informació dels estatuts?

enrikuspf

Bones companyes d'Arenys,

Que bé veure-us per l'Àgora!!
A veure si algun OCM existent ja ha provat d'aconseguir comptes i estatuts d'alguna fundació local i comparteix amb la resta com ho va fer.

Les fundacions a Catalunya s'han de constituir, rendir comptes (i més coses) al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Òrgan administratiu del departament de justícia de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret)

Adjunto adreça i telèfon del Protectorat de la Gencat: Estaria bé trucar i preguntar.
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
08010 (Barcelona)
Tel. 93 316 41 00
Fax. 93 316 41 33

Adjunto un parell d'enllaços que aniran bé per ampliar info sobre funcionament Fundacions:
- http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/entitats_juridiques/fundacions
(Llei Fundacions aplicable a Catalunya a dia d'avui)
- http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/fundacions/preguntes_mes_frequents/#FW_bloc_f7fba02a-c646-11e3-a90c-000c29676f2e_7
(Preguntes freqüents sobre fundacions fet per la gencat)

Capítol II. Transparència (de la LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública)

Article 4. Concepte i subjectes responsables
1.- La transparència és un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

2.- Correspon a les fundacions i les associacions d’utilitat pública fer efectiva la transparència de llurs organitzacions. L’aprovació dels diversos instruments de transparència s’ha de comunicar al Protectorat o a l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pública, segons que correspongui.

Fantàstic companyes si podeu compartir la info que ja teniu, busquem estatuts i comptes anuals de quines Fundacions? Teniu l'adreça postal? El CIF? Les webs corresponents?...

arenysdemar

El problema és trobar el C.I.F; només tenim 2 de les 6 fundacions, hem enviat mail a l'Associació Catalana de fundacions i no tenen base de dades al dia, per tant no ens poden facilitar dades de contacte amb el Patronat